Phim Phật Giáo   Thanh Tịnh Pháp Âm   Kinh Phật Tiếng Việt   Tam Tạng Kinh Điển   Tài Liệu Phật Học   EN
Giọng nữ
Tổng số quyển đã đọc: 77     Xem tất cả »
Tổng số lượng thời gian: 21 tiếng, 53 phút, 37 giây
Giọng nam
Tổng số quyển đã đọc: 0     Xem tất cả »
Tổng số lượng thời gian:

    Bạn có chất giọng dễ nghe và muốn tham gia đọc Kinh Phật? Xin liên lạc mark.nguyen.omaha@gmail.com để tham gia!